ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 88

ROK SZKOLNY 2014/2015

Poniedziałek

Lp

Rodzaje zajęć

klasy

godziny

sala

Prowadzący

1.

Zajęcia wspomagające Is

Zajęcia wspomagające IIs

VIc

IVC

8.00-8.45

C1

p. G. Kwietniewska

2.

Zajęcia matematyczne

IIA

10.45-11.30

B3

p. M. Janeczek-Kurleto

3.

Koło literackie

VB

12.50-13.35

C2

p. A Kotula

4.

Zajęcia wspomagające matematyczne

VA,VC,VI

13.50-14.35

14.40-15.30

A6

p. Joanna Mruk

5.

Koło przyrodnicze

VIA,VIB

14.40-15.25

C5

p. B. Stachowska

6.

Koło języka angielskiego

V

13.50-14.35

C2

p. M. Maślejak

7.

Koło teatralne

IV-VI

14.45-16.15

A4

p. T. Stolarczyk- Michałowska

8.

Koszykówka

IV-VI

16.15-17.45

s. gimnastyczna

p. M. Sumara

9.

Koło gimnastyczne

IV- VI

15.30-16.15

s. gimnastyczna

p. M. Kaźmierczak

10.

Basen

IIB,VB

12.40-15.00

Comarch

p. M. Grzegórzko

P. Spasowicz

11.

Koło historyczne

IV-VI

14.45-15.30

C2

p. A. Krzyżok

12.

Koło dziennikarskie

IV-VI

13.50-14.35

C10

p. M. Kamińska-Nowak

 Wtorek

Lp

Rodzaje zajęć

klasy

godziny

sala

Prowadzący

1.

Koło języka angielskiego

IV

13.50-14.35

C7

p. M. Maślejak

2.

Koło przyrodnicze

IV

14.45-15.30

C5

p. B. Stachowska

3.

Zajęcia wspomagające

I A

10.45- 11.30

B3

p. E. Szady-Wadowska

4.

Koszykówka

III-IV

V-VI

15.30- 16.15

s. gimnastyczna

p. M. Sumara

5.

Koło języka angielskiego

I

8.55- 9.40

czytelnia

p. A. Domagała

6.

Koło historyczne

IV-VI

14.40-15.25

C2

p. A. Krzyżok

7.

Koło teatralne

I B

10.45- 11.30

harcówka

p. B. Chwastek

8.

Koło regionalne

I C

9.50- 10.35

B2

p. B. Bilska

9.

Koło języka angielskiego

II A,B,C

12.50-13.35

A7

p. P. Rak-Owsiany

10.

Zajęcia biblioterapeutyczne

grupy młodsze

8.50-9.50

czytelnia

p. I. Sołtysik

11.

Karate

0-VI

17.30- 18.30

s. gimnastyczna

p. J. Dyduch

12.

Zuchy chłopcy ,,Żeglarze Czarnej Perły”

0-III

17.00-18.30

harcówka

dh. M. Tynor

Środa

Lp

Rodzaje zajęć

klasy

godziny

sala

Prowadzący

1.

Zajęcia matematyczne

IIIA

14.40-15.25

B7

p. M. Słowik

2.

Zajęcia wspomagające

IIIA

9.50-10.35

B3

p. M. Słowik

3.

Zajęcia wspomagające

II B

11.50-12.35

B3

p. M. Grzegórzko

4.

Zajęcia wspomagające

IIC

12.50-13.35

B3

p. M. Puchała

5.

Zajęcia wspomagające z j. polskiego

VA,C

14.40-15.25

C6

p. M. Kamińska - Nowak

6.

Zajęcia wspomagające

IIA

11.50-12.35

A2

p. M. Janeczek - Kurleto

7.

Zajęcia wspomagające

VIA, IVB

13.50-14.35

14.40-15.25

C2  

co drugi tydzień

p. A. Kotula

8.

Zajęcia wspomagające

IC

8.55-9.40

B2

p. B. Bilska

9.

Koło języka angielskiego

VI

14.40-15.25

C1

p. A. Domagała

10.

Zajęcia wspomagające

IB

10.50-11.25

B3

p. B. Chwastek

11.

Siatkówka

IV-VI

15.30-16.15

s. gimnastyczna

p. I. Krawiec

12.

Warsztaty z rękodzieła

(dzieci ze świetlicy)

 

 

13.30-15.30

B3

p. M. Dziura

13.

Koło Młodego Przyrodnika

VA,B,C

14.40-15.25

C5

p. J. Pijewska- Palimąka

14.

Koło gimnastyczne

I- III

15.30-16.15

A4

p. M. Kaźmierczak

15.

Koło komputerowe

IV-VI

14.40-15.25

B4

p. R. Mulka

16.

Zajęcia szachowe

(grupa zaawansowana)

I-VI

15.45-16.30

A6

p. M. Czepiec

17.

Warsztaty twórczości

(dzieci ze świetlicy)

 

13.50-14.50

B2

p. L. Szczurek

18.

Zuchy dziewczynki

,,Krasnoludkowy Ród”

0-III

17.00-18.30

harcówka

dh. W. Witowska

Czwartek

Lp

Rodzaje zajęć

klasy

godziny

sala

Prowadzący

1.

Koło matematyczne

IVA,B,C

13.50-14.35

C7

p. B. Koczaja

2.

Zajęcia

wspomagające

IVA,B,C

VB

14.40-15.25

C7

p. B. Koczaja

3.

Zajęcia wspomagające

IIIB

11.50-12.35

A2

p. E. Wazner

4.

Koło plastyczne

IV-VI

15.30-16.30

B3

p. M. Gruchała –Radzka

5.

Zajęcia wspomagające

II- III

12.50-13.25

B3

p. B. Dec

6.

Koło florystyczne

(dzieci ze świetlicy)

 

13.50-14.50

A7

p. A. Moryc

7.

Piłka ręczna

IV-V

15.30-16.15

s. gimnastyczna

p. I. Krawiec

8.

Karate

0-VI

17.30- 18.30

s. gimnastyczna

p. J. Dyduch

Piątek

Lp

Rodzaje zajęć

klasy

godziny

sala

Prowadzący

1.

Zajęcia biblioterapeutyczne

grupy

młodsze

8.50-9.50

czytelnia

p. I. Sołtysik

2.

Zajęcia wspomagające

ID

9.50-10.35

B3

p. B. Kobiałka

3.

Koło  regionalne

IIIB

11.50-12.35

A2

p. E. Wazner

4.

Gry i zabawy matematyczne

IIC

11.50-12.35

B3

p. M. Puchała

5.

Zajęcia wspomagające

IV- VI

12.50-13.25

B3

p. B. Dec

6.

Karta rowerowa

V-VI

14.40-15.25

C6

p. R. Sadkowski

7.

Koło piłki nożnej

IV-VI

14.40-15.25

s. gimnastyczna

p. Ł. Terlecki

8.

Koło piłki nożnej

I-III

15.30-16.15

s. gimnastyczna

p. Ł. Terlecki

9.

Zajęcia taneczne

IC, ID

14.40-15.25

A4

p. B. Kobiałka

10.

Zajęcia szachowe

(grupa początkowa)

II-III

14.35-15.30

A6

p. M. Czepiec

11.

Zajęcia szachowe

(grupa początkowa)

0-I

15.45-16.30

A6

p. M. Czepiec

12.

Harcerze ,,Orion”

IV-VI

17.30-19.00

harcówka

dh T. Matlęga