Dyrektor Szkoły  mgr Anna Mroczkowska
dyżur dla rodziców:
środa
1430 – 1600
Zastępca Dyrektora Szkoły  mgr Dorota Staniszewska
dyżur dla rodziców:
wtorek
1530 – 1630
Sekretariat szkoły czynny:
poniedziałek - piątek
730 – 1600
Prezydium Rady Rodziców
przewodniczący

p. Dominika Pałac

skarbnik p. Małgorzata Wolak
sekretarz p. Dominika Pałac
księgowa p. Halina Kossakowska-Zięba

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

52 1240 4588 1111 0010 4787 3703

Świetlica szkolna
poniedziałek - piątek
630 – 1700
Gabinet Profilaktyki
pielęgniarka dyplomowana  p. Małgorzata Henzelmann
poniedziałek
800 – 1200
wtorek
1215 – 1615
piątek
 800 – 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

poniedziałek 
810 – 1300
wtorek
1100 – 1700
środa 
1130 – 1700
czwartek
800 – 1250
piątek
800 – 1250
dyżur dla rodziców:
środa
1600 – 1700
dyżury nauczycieli
plan pracy szkoły
zestaw podręczników
statut szkoły

regulamin świetlicy

karta zapisu dziecka do świetlicy
Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego
regulamin stołówki
Jadłospis
karta zapisu dziecka do pierwszej klasy
karta zapisu dziecka do szkoły
regulamin klas sportowych
RODZICU stop-cyberprzemocy
EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo dotyczący profilaktyki zakażeń Escherichia coli 
GRYPA profilaktyka
Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa w Internecie
Porady dla rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
WWW RODZICE MAMO TATO
OKE sprawdzian
CKE arkusze sprawdzianów