Projekty edukacyjne

realizowane w naszej szkole

 

Rok szkolny 2014/2015
Lista projektów realizowanych w roku szkolnym 2014/2015 klasy 0-3
Lista projektów realizowanych w roku szkolnym 2014/2015 klasy 4-6
Rok szkolny 2013/2014
Lista projektów realizowanych w roku szkolnym 2013/2014
Rok szkolny 2012/2013
Lista projektów realizowanych w roku szkolnym 2012/2013

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 

w klasach I-III”

"Ratujemy i uczymy ratować"
Program edukacyjny "Uniwersytet Dzieci w szkole"
Rok szkolny 2011/2012
Lista projektów realizowanych w roku szkolnym 2011/2012
Program "Ogrody szkolne"
Program "Ptaki w mieście"
"Nie bój żaby"
Program: „ 5 porcji warzyw, owoców lub soku .”
Program "Uniwersytet Dzieci w szkole"
Projekt Uczeń - Obywatel
Rok szkolny 2010/2011
DiAMEnT
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Trzymaj formę 
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Program antynikotynowy
"Ratujemy i uczymy ratować"
"Nie bój żaby"
Projekt "Młodzi odkrywcy zielonej Nowej Huty"
Projekt "Upowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"

Projekty związane z bezpieczeństwem w Internecie