HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

 

W szkole zostały wyremontowane sale lekcyjne. Każda klasa uczy się we własnej sali. Wydzielono pracownię informatyczną i przyrodniczą. W szkole powstała także sala teatralna. Dzięki staraniom rodziców zakupiono komputer do biblioteki szkolnej.

Uczniowie biorą udział w akcjach: „Góra Grosza”, „Wigilia dla zwierzaka”, „Pola Nadziei”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”...

Uczniowie od I klasy uczą się języka angielskiego i posługiwania się komputerem. W szkole działa wiele kół zainteresowań, odbywają się konkursy, lekcje historyczne i muzealne, wyjścia do teatru i kina, wyjazdy na „Zielone Szkoły” i wycieczki krajoznawcze itp.


Aktywnie współpracujemy ze Szkołą Specjalną z ul. Ptaszyckiego – organizujemy wspólne turnieje, spotkania mikołajkowe i świąteczne.

Jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły 88.

W październiku 2005 r prezentujemy się podczas I Nowohuckich Targów Edukacyjnych. W tym samym roku nasz szkolny OMNIBUS,  konkurs wiedzy ogólnej dla klas IV-VI , staje się konkursem międzyszkolnym i cieszy się dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli.

Po raz pierwszy też w naszej szkole organizowany jest Międzyszkolny Konkurs Regionalny ”Krak” dla uczniów z klas III.

50 uczniów klas IV-VI uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez szkołę tańca z Anglii – „Tower Hamlets Schools”.

Uczennica klasy VI  Marta Wojakowska zostaje laureatką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.

W czerwcu 2005 roku szkoła bierze udział w V Wielkiej Paradzie Smoków, zorganizowanej przez teatr Groteska. Prezentujemy smoka wykonanego przez nauczycieli, uczniów i rodziców.


1 września 2005 r. grono uczniów powiększa się o oddział „Zerówkowiczów”. Przedstawiciele uczniów i nauczycieli biorą udział w uroczystości z okazji obchodów 25-lecia „Solidarności”.

Grupa dzieci z klas IV-Vi po raz pierwszy bierze udział w „9 Targach Książki w Krakowie”. Uczniowie prezentują tam swoje poetyckie kolaże.

W listopadzie 2005 r. rozpoczynamy współpracę z pięcioma szkołami z Anglii, Szkocji, Danii, Niemiec i Estonii w ramach międzynarodowego programu „Sokrates Comenius 1”. Pani dyrektor Anna Mroczkowska z koordynatorem programu panią Olgą Nowaczyk jadą do Edynburga i Doncaster na pierwsze spotkanie pięciu szkół. Realizujemy projekt „Dziecięcy przewodnik DVD po naszej Metropolii”.

Uczennice z klasy IVa zajmują II miejsce w konkursie „Szopka krakowska z elementami Nowej Huty”, organizowanym przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.

W styczniu 2006r. szkoła  bierze udział w II Nowohuckich Targach Edukacyjnych.

31 stycznia otrzymujemy komputer w wyniku udziału w akcji organizowanej przez „Głos – Tygodnik Nowohucki” oraz Fundację im. A Urbańczyka.

Na przełomie stycznia i lutego 2006 roku delegacja uczniów pod opieką dwóch nauczycieli jedzie w odwiedziny do Danii w ramach programu „Sokrates Comenius”.

Jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Polskiej.

Zdobywamy I miejsce w Turnieju Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 50.

W marcu 2006r. gościmy biskupa Jana Zająca wizytującego parafię Matki Boskiej Częstochowskiej na os. Szklane Domy.

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II uczniowie klas piątych udają się na Błonia Krakowskie, by upamiętnić pielgrzymki papieskie.

W kwietniu 2006r. gościmy dyrektorów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Szkocji, Anglii, Danii, Estonii i Niemczech.

Zajmujemy I, II i III miejsce w XV Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Fair Play.

Uczennica klasy V Małgorzata Łuszczkiewicz otrzymuje nagrodę I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

Dzieci ze świetlicy zajmują I miejsce w IX Przeglądzie Artystycznym Świetlic Szkolnych Osiedlowych Domów Kultury.

Uczniowie klas IV-Vi kolejny raz uczestniczą w zajęciach warsztatowych i przygotowują występ w NCK pod kierunkiem trenerów z „Tower Hamlets Schools” z Londynu.


Rok szkolny 2006/2007. Dyrektorem nadal jest pani Anna Mroczkowska. Dzięki licznym remontom szkoła nabiera blasku, staje się ciepła i kolorowa. Jedna z klas pierwszych staje się klasą sportową o profilu – gimnastyka sportowa.

W Młodzieżowych Mistrzostwach Kolarskich organizowanych pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, UMK – Dzielnicy XVIII nasi uczniowie zdobywają I, II i III miejsce.

W 2007r. w szkole organizowana jest po raz drugi akcja „Zima w mieście”. Uczniowie klas I-IV w urozmaicony sposób spędzają tydzień ferii zimowych.

Po raz kolejny prezentujemy się na Nowohuckich Targach Edukacyjnych.

Klasy IV-Vi biorą udział w lekcjach prowadzonych przez hodowcę egzotycznych płazów i gadów.

Szkoła organizuje III Międzyszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej. Kolejny raz odbywa się również Międzyszkolny Konkurs OMNIBUS. Uczniowie biorą udział w Sejmiku Ekologicznym w SP 105.

 

 

1 < ..... > 3 > 4