HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE


Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1957/1958, ale dopiero od marca 1958 roku w swojej aktualnej siedzibie. Jej pierwszym kierownikiem został pan Franciszek Parlak.  


W kolejnym roku ster szkoły przejął pan Stanisław Pater. W tym okresie rozpoczęły swoją działalność pierwsze koła zainteresowań, m.in.: koło akordeonistów, haftu ludowego, krajoznawczo – turystyczne, modelarskie... Szkoła nie posiadała jeszcze sali gimnastycznej ani szatni, brakowało wyposażenia w pracowniach przedmiotowych. Wzrastała natomiast liczba uczniów. W I okresie roku1964/65 było ich aż 1701 ( 43 oddziały, nauka odbywała się na 4 zmiany do godz. 20.00). W 10 – lecie swojego powstania Szkoła otrzymała imię Stefana Żeromskiego - pisarza, który stworzył wizję szklanych domów w niepodległej Polsce. Szklane Domy powstały tu, gdzie stoi nasza szkoła, w Nowej Hucie.  


 Lata 1973 – 1991, to okres, gdy na czele szkoły stała pani dyrektor Józefa Jacaszek. W latach siedemdziesiątych w szkole działał Samorząd Szkolny, Szkolna Kasa Oszczędności, ZHP...Powstała szkolna Izba Pamięci Narodowej. Wdrożony został nowy program z matematyki, języka polskiego dla klas pierwszych. Uczniowie brali udział w akcjach charytatywnych. Lata osiemdziesiąte, to zorganizowanie reedukacji, liczne konkursy, pierwszy komputer w szkole. 


W 1991, roku Rada Pedagogiczna dokonała wyboru pani Urszuli Podobińskiej na dyrektora szkoły. Lata dziewięćdziesiąte to okres wielu ważnych wydarzeń: został zatwierdzony Statut Szkoły. Odbyły się konkursy przedmiotowe, /65 Festiwal 13 uśmiechów, „Dni Europejskie”. Uczniowie brali udział w Meetingu Młodych Ekologów. Utalentowana uczennica Kasia Mentel otrzymała Stypendium z rąk pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. Jej prace plastyczne prezentowane były na wielu wystawach. Otrzymała też 03 001 wiele nagród i wyróżnień. W latach 1999-2001 odbyły się konkursy dotyczące Nowej Huty, Turniej Klas Czwartych, rozpoczął też działalność Festiwal Małych Form Teatralnych.


I czasy najnowsze. W roku szkolnym 2001/2002 dyrektorem szkoły zostaje pani Anna Mroczkowska.

Pracownia komputerowa zostaje podłączona do Internetu. 

Zdobywamy laury: nasz uczeń uzyskuje 3 miejsce w województwie w konkursie matematycznym „Mat 2002”, świetlica zajmuje I miejsce w Artystycznym Przeglądzie Świetlic, drużyna chłopców z V klas zdobywa mistrzostwo w Krakowskiej Lidze Minikoszykówki oraz I i II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Minikoszykówki na Słowacji. 

W październiku 2002 r. szkoła uroczyście obchodzi Jubileusz 45 – lecia.

Od grudnia 2002 roku uczniowie klas 0-6 przygotowują dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 przy ulicy Ptaszyckiego 9 program związany z Orszakiem Mikołajkowym, gdzie w uroczysty sposób obdarowują uczniów szkoły prezentami wykonanymi własnoręcznie. Jednocześnie uczniowie naszej szkoły uczestniczą we wspólnym graniu i śpiewaniu kolęd.

W tym też roku przystępujemy do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. W październiku 2003 r. uzyskujemy tytuł „Szkoły z klasą”.

Od tego samego roku Samorząd Uczniowski zaczyna wydawać biuletyn „Nasza Buda”, który obecnie nosi nazwę „W naszej szkole...”.

W związku z decyzją o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej klasy III - VI przygotowują prezentacje wylosowanych krajów unijnych w ramach konkursu: „Dni Krajów Europejskich”. Zapoznają koleżanki i kolegów zarówno z informacjami na temat położenia geograficznego, polityki, historii, kultury przedstawianych krajów, jak i z rozmaitymi 65 ciekawostkami, także kulinarnymi.

Uczeń klasy VI zostaje finalistą wojewódzkiego etapu Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego.

Bardzo popularny w szkole staje się tenis stołowy. Dziewczęta zdobywają I miejsce w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Nowej Huty, II miejsce w Turnieju o Mistrzostwo Krakowa. Również punktowane miejsca uzyskują nasi uczniowie w Indywidualnym Turnieju o Mistrzostwo Nowej Huty i Mistrzostwo Krakowa.

Jak co roku uczniowie biorą udział w: akcji Sprzątanie Świata, pierwszoklasiści przystępują do uroczystego Ślubowania, odbywają się imprezy andrzejkowe, Wigilie, Turniej Integracyjny Klas Czwartych, bale karnawałowe, kolejny Festiwal Małych Form Teatralnych, Święto Szkoły.

  

 

  2 > 3 > 4